Veszprémber ZRt
Cégünk Tevékenységi kör Referenciák Minőségpolitika Kapcsolat

Mérnöki tevékenység

Cégünk több mint negyven éve végez mérnöki tevékenységet, melyek az építési beruházások lebonyolítását, műszaki ellenőrzését tartalmazzák a mi esetünkben. Tevékenységünket főként a közép – dunántúli régió, illetve a környező megyék területén végezzük Önkormányzatok, önkormányzati gazdasági szervezetek, iskolák, kórházak, gyógyfürdők részére.

A mérnöki tevékenységünk magas színvonalú elvégzésére garancia az a közel 30 fős állandó létszámú mérnök, akik az összes építési szakterület vonatkozásában rendelkeznek több tízéves tapasztalatokkal. Mérnökeink részt vesznek folyamatos továbbképzésekben, rendelkeznek műszaki ellenőri, beruházáslebonyolítói, felelős műszaki vezetői és több esetben tervezési jogosultsággal. A tevékenységünk végzésének formáját az ISO 9001-2008 irányítási rendszerünk biztosítja.

Mérnöki tevékenységünk során mind a magasépítés, mind a mélyépítés területén évi 50 – 70 db építési beruházást vagyunk képesek koordinálni, melyek között a pár tízmillióstól a többmilliárdos beruházásokig is megtalálhatóak építési munkák. Cégünk nagyon nagy tapasztalatokat szerzett kórházi projektekben, fürdők, iskolák építésében, városrehabilitációs projektekben, települések közmű ellátási, szennyvíz tisztítási projektjeiben, kerékpárutak, körforgalmak, városi útépítések területén

A VeszprémBer Zrt. több éve tagja a Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének. Mérnöki tevékenységünk során több a FIDIC eljárási rendje szerinti építési beruházásban vettünk részt Mérnöki státuszban.

Jogszabályi háttér

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezés tevékenységéről.

Szolgáltatásaink

Mérnöki tevékenység, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

 • Építési beruházások lebonyolítása az alábbiak szerint :
  • Szerződések megkötésének előkészítése,
  • A közreműködők személyi feltételeinek meghatározása,
  • Előtanulmányok megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése,
  • Hatósági engedélyek beszerzésében közreműködés (építési, szakhatósági),
  • Költségbecslések készítése,
  • Tervdokumentációk összeállítása a pályázati rendszereknek megfelelően,
  • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel,
  • Mérnöki, FIDIC mérnöki, PEJ jelentések elkészítése.
 • Műszaki ellenőrzés során elvégzett tevékenységek:
  • az Étv. 43. § (1) bekezdés b)–d) és g) pontjában meghatározottak,
  • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
  • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
  • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
  • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
  • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
  • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
  • az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
  • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
  • a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
  • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
  • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
  • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
  • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
  • teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
   • a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
   • a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
   • a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
  • a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése.

Projekt menedzsment

Cégünk a mérnöki tevékenységek mellett projekt menedzseri tevékenységet végez Megrendelői igény szerint. Ezen tevékenység elvégzéséhez is több kollegánk végzett akreditált tanfolyamot, és az utóbbi pár évben egyre több ilyen jellegű feladatot sikerült megnyernünk és sikeresen teljesíteni.

 • Projekt menedzseri tevékenység során elvégzett feladatok:
  • A projekt megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezés folyamatos ellenőrzése, az ehhez szükséges intézkedések megtételének előkészítése résztvevők felé (Megbízó, Közreműködő Szervezet, stb.)
  • A támogató szervezet által támasztott feltételek beépítése a végrehajtásba
  • Projekt kommunikáció
  • Projekt elszámolások, jelentések készítése
  • Utókövetési jelentések készítése
  • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel
Közbeszerzés
Mérnöki tevékenység
Fővállalkozás
Devecser - Kolontár újjáépítési projekt
Győrszentiván közösségi ház
Hévíz
Sárvár fürdő
Bakonybél közösségi ház
Veszprém Aréna
Veszprém Baluff új üzemépület
Continental magasraktár
Veszprém, Kossuth L. Általános Iskola rekonstrukciója
Hévíz,Hotel Carbona közbeszerzési eljárás lebonyolítása