Veszprémber ZRt
Cégünk Tevékenységi kör Referenciák Minőségpolitika Kapcsolat

Közbeszerzési tevékenység

Cégünk a közbeszerzésekről szóló törvény hatálybalépése óta, azaz 1995.-től folyamatosan végzi a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítását. Tevékenységünket főként Veszprém megyében, illetve a környező megyék területén végezzük Önkormányzatok, önkormányzati gazdasági szervezetek, iskolák, kórházak, gyógyfürdők részére.

Az eljárások sikeres lefolytatását az évi 50-80 db lefolytatott eljárás tapasztalata, a jól képzett és folyamatos továbbképzésben részesített szakemberek, valamint az ISO 9001-2008 irányítási rendszerünk biztosítja.

A VeszprémBer Zrt. bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet. Munkatársaink között közbeszerzésekben jártas ügyvéd, közbeszerzési tanácsadók, közbeszerzési referensek működnek közre. Tevékenységünket a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük.

Jogszabályi háttér

2003. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekről

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások részletes szabályairól

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról

14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

1/2006. (I. 13.) PM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról

Szolgáltatásaink

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

 • Közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása az alábbi tárgyak szerint
  • építési beruházás
  • szolgáltatás-megrendelés
  • árubeszerzés
  • tervpályázat
 • Az eljárás során elvégzett tevékenységek:
  • ütemterv készítése
  • az ajánlati felhívás összeállítása
  • az ajánlati felhívás minőségbiztosításában közreműködés
  • ajánlatok felhívás közzététele
  • szükség esetén helyszíni bejárás szervezése
  • a bontási eljárás lefolytatása
  • az ajánlatok felülvizsgálata
  • döntéselőkészítő javaslat készítése
  • az eljárás eredményéről szóló tájékoztató összeállítása
  • eredményhirdetési eljárás lefolytatása
  • közreműködés az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejövő szerződés megkötésében, az esetleges szerződésmódosítások előkészítésében
  • jogorvoslati eljárások esetén jogi képviselet ellátása

Közbeszerzési tanácsadás

A közbeszerzési tanácsadást a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben bejegyzett 2 fő hivatalos közbeszerzési tanácsadó végzi.

Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv készítése

Vállaljuk önkormányzatok, intézmények és egyéb közbeszerzésre kötelezett szervezetek közbeszerzési szabályzatának, és éves közbeszerzési tervének elkészítését.

Közbeszerzés
Mérnöki tevékenység
Fővállalkozás
Devecser - Kolontár újjáépítési projekt
Budapest Gellért szálló
Ajka VMK
Ajka panel
Balatonfüred strand
Veszprém Megyei Levéltár
Agárdi Gyógyfürdő